Clàusules abusives

Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016, els consumidors tenen dret a la devolució de les quantitats pagades de més en virtut d’una clàusula sòl.

La referida Sentència obre la via per reclamar la devolució de TOT el pagat de més, en aplicació d’una clàusula sòl abusiva incorporada en un préstec hipotecari, des del primer moment en què la condició va entrar en aplicació.

Si Vostè té un préstec hipotecari amb clàusula sòl o amb d’altres clàusules abusives o bé vol saber si el seu préstec està afectat per les mateixes, contacti amb nosaltres.

L’ajudarem a reclamar i a guanyar!

CLÀUSULES SÒL

Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016, els consumidors tenen dret a la devolució de les quantitats pagades de més en virtut d’una clàusula sòl.

La referida Sentència obre la via per reclamar la devolució de TOT el pagat de més, en aplicació d’una clàusula sòl abusiva incorporada en un préstec hipotecari, des del primer moment en què la condició va entrar en aplicació.

Si Vostè té un préstec hipotecari amb clàusula sòl o amb d’altres clàusules abusives o bé vol saber si el seu préstec està afectat per les mateixes, contacti amb nosaltres.

L’ajudarem a reclamar i a guanyar!

DESPESES HIPOTECÀRIES

Una de les notícies més rellevants emesa recentment a través dels mitjans de comunicació és que els Jutjats i Tribunals espanyols comencen a dictar sentències que, seguint el paràmetres declarats pel Tribunal Suprem (TS) en la sentència de 23 de desembre de 2015, estableixen que la clàusula d’un préstec hipotecari en la qual s’imposen al prestatari consumidor el pagament de totes les despeses, tributs i comissions derivats de la constitució del referit préstec és abusiva i, per tant, nul·la, condemnant així al banc a la seva devolució. És una gran notícia per molts consumidors perquè aquesta clàusula, redactada d’una manera o una altra, figura en gairebé totes les escriptures de préstecs hipotecaris signats en els darrers anys a Espanya.

Si ha signat un préstec hipotecari i ha satisfet totes les despeses derivades del mateix, reclami la seva devolució al seu banc. VMG li ofereix assistència jurídica i assessorament des del començament de la reclamació, en via extrajudicial, així com en el cas de presentació de demanda. No dubti a contactar amb nosaltres.

IRPH

Un cop el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) s’ha pronunciat en la sentència de data 21 de desembre de 2016 sobre la retroactivitat de les clàusules sòl i s’ha confirmat la nul·litat d’aquestes, es plantegen algunes qüestions en relació als afectats per l’IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, que és el segon índex de referència al nostre país en cents de milers de hipoteques.

L’IRPH es calcula segons els tipus TAE que les entitats cobren als clients durant el mes en curs: cada entitat remet al Banc d’Espanya (BDE) una mitjana ponderada d’aquests tipus TAE cobrats als seus clients, i és el BDE qui realitza una mitjana simple per elaborar l’IRPH. Per tant, és una mitjana de comissions, despeses, tipus d’interès i clàusules sòl que paguen tots els hipotecats. És a dir, els afectats estan pagant aquestes comissions per duplicat a més de les ja nul·les clàusules sòl.

En conseqüència, si l’IRPH es calcula sobre unes dades que ja s’han considerat abusives com són les basades en una clàusula sòl, sembla lògic que IRPH hauria de ser també nul.

Si vostè té un IRPH en la seva hipoteca, no dubti en contactar amb nosaltres que farem valdre els seus drets.