BARCELONA LAWYERS
V | M | G

EXPERTS IN PROVIDING LEGAL ADVICE FOR INTERNATIONAL CLIENTS

 

/
Sans Francisco
/
8 Speakers
Register Online

VMG, LA FIRMA

VMG és un despatx d’advocats amb seu a Barcelona que ofereix al client un servei legal i financer integral.
Un despatx d’advocats constituït sota una filosofia comú: prestar al client un servei legal de qualitat adaptat a les seves necessitats.

Llegir més

VMG, SERVEIS LEGALS

VMG presta assessorament jurídic especialitzat en les àrees del Dret Mercantil, Propietat Intel·lectual i Industrial, Immobiliari, Família i Mediació, Successions i Herències, Litigis i Arbitratges, Relacions jurídiques amb l’Administració Pública, Marítim i Traducció jurídica i financera.
VMG té vocació internacional: representa a clients de diferents nacionalitats i assessora jurídicament a empreses nacionals i estrangeres, gràcies a l’amplia experiència en Dret Internacional, Comunitari i Comparat, i a la competència en diversos idiomes i legislacions.

Llegir més

PER QUÈ VMG ADVOCATS

El nostre despatx treballa amb rigor i integritat per preservar la confiança del client, millorar el servei de forma continuada, i aconseguir els seus objectius, tant nacionalment com internacionalment. VMG atén de forma personalitzada al client, prestant especial atenció a les seves necessitats legals.
Les relacions amb els nostres clients es mantenen a llarg termini, fet que ens permet tenir un coneixement profund dels sectors sobre els quals assessorem.
En VMG procurem anticipar-nos a les problemàtiques potencials del client, i així evitar-li les possibles repercussions legals negatives.

Llegir més

CLÀUSULES SÒL

Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016, els consumidors tenen dret a la devolució de les quantitats pagades de més en virtut d’una clàusula sòl. La referida Sentència obre la via per reclamar la devolució de TOT el pagat de més, en aplicació d'una clàusula sòl abusiva incorporada en un préstec hipotecari, des del primer moment en què la condició va entrar en aplicació. Si Vostè té un préstec hipotecari amb clàusula sòl o amb d’altres clàusules abusives o bé vol saber si el seu préstec està afectat per les mateixes, contacti amb nosaltres. L’ajudarem a reclamar i a guanyar!